Jeg er stor tilhænger af Astrid Lindgrens filosofi omkring børn: "Giv barnet kærlighed, mere kærlighed og endnu mere kærlighed -så plejer de gode manerer at komme af sig selv"!

Jeg tror på at nærvær, tryghed og stimulerende udfordringer, der er alderssvarende er alfa omega, men det vigtigste er nu det jeg skrev først.

Jeg sætter barnets integritet, selvbestemmelse og retten til at være, højt; vi må ikke presse ting ned over hovedet på børn -leg det ind og sæt klare grænser HVER gang.Min personlige filosofi omkring det at drage omsorg for børn er, at respektere dem, se dem og være nærværende.

Jeg har også fokus på at bede om det jeg vil have, fremfor det børnene ikke må. Når jeg ønsker noget siger jeg : "Jeg vil have du....." fremfor: "Du må ikke...". Min erfaring er at barnet lettere kan forstå hensigten og har muligheden for at agere anderledes = SUCCES oplevelse.  

Udebørn er sunde børn. Masser af undersøgelser viser, at børn udvikler sig bedre fysisk, mentalt og socialt i naturen. Det er klart, at naturens positive påvirkning starter tidligt. Kroppen og hjernen udvikles med rivende hast i de første tre leveår, og det lille barn har stor gavn af de stimuli naturen kan give. Ingen indendørs redskaber kan erstatte de kropslige udfordringer og sanseoplevelser uderummet byder på.

Hos NaturTroldene sover de kære små indtil de vågner. Det er videnskabeligt bevist at søvnen ikke kun har betydning for kroppens hvile og genopbygning; mangel på søvn kan også påvirke immunforsvaret, hukommelse og indlæring...  

Du/I er ALTID velkomne til at se vores hverdag i praksis🙂

TID til fordybelse... UANSET alder

Jeg arbejder meget ud fra de udvidede pædagogiske læreplaner og det gode samspil:

1.: Alsidig personlige udvikling. 

Her er det at se og respektere barnet som individ fokus. Resultatet af at arbejde på dette punkt er at barnet opnår følelsen af selvværd. Dette giver optimale muligheder for læring.

2.: Social udvikling. 

Her er der fokus på samspil imellem barnet og andre. Omsorg, respekt, nærvær og venskaber er vigtige kompetencer at tilegne sig og kan opnås gennem lege, samarbejde og løse opgaver. Her ses det enkelte barn OG det enkelte barn i en gruppe.

3.: Kommunikation & sprog.

Sprog er barnets redskab til omverden. Sprog er ikke kun tale, men også krops-, tegn og billedsprog. Jeg bruger meget babytegn, da det har vist sig at være en utrolig god måde at kommunikere med helt små børn eller ved børn der har sproglige udfordringer. Her er det vigtigt at barnet ses, lyttes til og anerkendes. Jeg fortæller altid hvad jeg gør -sætter ord på handlinger.

4.: Krop,sanser & bevægelse.

Her understøtter jeg glæden ved at bevæge sig; at bruge det store sanseapperat som kroppen er. Følelser kommer tit til udtryk fysisk i denne alder og jeg anerkender dette; det er vigtiugt at børn ved at det er ok fx. at være sur, ked af det, vildt glad og træt. Selvfølgelig er det at lære sin krop at kende og brugen af denne understøttet af kost- & motion.

5.: Natur, udeliv & science.

Naturen er vores ven; HVER dag! Den bliver udforsket og vi fordyber os og sanser de forskellige årstider. Børnene lærer, hvordan man behandler dyr og den proces der er i at plante ting og se det gro. Jord til Bord er meget synlig hos NaturTroldene.  Børnene lærer at have respekt for naturen og at føle sig tryg ved de forskellige oplevelser.

6.: Kultur,æstetik & fællesskab.

Det gode samspil

Her er der fokus på både kulturelle højtider og traditioner, men også det kulturelle i sanglege, historier og tegne/male. Rum til fordybelse og muligheden for at eksperimentere er vigtigt -både som tilskuere & aktive deltagere. 

1. :Vis positive følelser.

2.: Juster dig efter barnet og følg dets initiativ.

3.: Tal med det der optager barnet og få startet en følelsesmæssig samtale.

4.: Ros barnet for det, som det magter og anerkend barnet for at være den, som den er.

5.: Hjælp barnet ved at holde fokus så der der opstår en fælles oplevelse af verden. 

6.: Giv mening til barnets oplevelser ved tale, entusiasme & følelser.

7.: Uddyb og forklar fælles oplevelser.

8.: Hjælp barnet til selvkontrol ved positivt at sætte grænser: vise positive alternativer og planlægge i fællesskab.

Udvidede Pædagogiske læreplaner

Del siden

TID til sanse... UANSET alder